Filters
1 Hit in 0.054 sec

HIGH MAGNETIC FIELD GENERATOR OF SUB-MICROSECOND DURATION / MIKROSEKUNDINĖS TRUKMĖS MAGNETINIŲ IMPULSŲ GENERATORIUS

Audrius Grainys
2012 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The article describes the possibility of generating a micro and sub-microsecond magnetic impulse reaching 1–10 T, investigates various configurations of microcoils and discusses the principal circuit of a magnetic field impulse generator of microsecond duration. The transient processes of current, temperature and magnetic field are calculated applying the finite element method. Santrauka Nagrinėjamas mikrosekundinės ir submikrosekundinės trukmės magnetinių impulsų, siekiančių 1–10 T,
more » ... 1–10 T, generavimas. Pateikta mikrosekundės trukmės magnetinių impulsų generatoriaus, kuris susideda iš mikroritės, mažą parazitinį induktyvumą turinčio kondensatoriaus ir greitų didelės galios MOSFET raktų principinė valdymo schema. Pereinamiesiems srovės, įtampos, elektromagnetinio lauko ir termodinaminiams vyksmams gauti taikomi analizinis ir baigtinių elementų skaičiavimo metodai. Straipsnyje pateikti elektromagnetinio lauko pasiskirstymo skaičiavimo rezultatai.
doi:10.3846/mla.2012.14 fatcat:hm6n5sx2qjfzbamcgmvsmlf4te