Filters
1 Hit in 0.036 sec

Endovascular treatment of ruptured true posterior communicating artery aneurysms

Yonglin Yang, Wandong Su, Qinghai Meng
2014 Turkish Neurosurgery  
AIm: Although true posterior communicating artery (PCoA) aneurysms are rare, they are of vital importance. We reviewed 9 patients with this fatal disease, who were treated with endovascular embolization, and discussed the meaning of endovascular embolization for the treatment of true PCoA aneurysms. mATErIAl and mEThOds: From September 2006 to May 2012, 9 patients with digital substraction angiography (DSA) confirmed true PCoA aneurysms were treated with endovascular embolization. Patients were
more » ... tion. Patients were followed-up with a minimal duration of 17 months and assessed by Glasgow Outcome Scale (GOS) score. rEsulTs: All the patients presented with spontaneous subarachnoid hemorrhage from the ruptured aneurysms. The ratio of males to females was 1:2, and the average age of onset was 59.9 (ranging from 52 to 72) years. The preoperative Hunt-Hess grade scores were I to III. All patients had recovered satisfactorily. No permanent neurological deficits were left. CONClusION: Currently, endovascular embolization can be recommended as the top choice for the treatment of most true PCoA aneurysms, due to its advanced technique, especially the application of the stent-assisted coiling technique, combined with its advantage of mininal invasiveness and quick recovery. However, the choice of treatment methods should be based on the clinical and anatomical characteristics of the aneurysm and the skillfulness of the surgeon. ÖZ AmAÇ: Gerçek posterior komünikan arter (PCoA) anevrizmaları nadirdir ama çok önemlidir. Endovasküler embolizasyonla tedavi edilmiş olan bu ölümcül hastalığın bulunduğu 9 hastayı gözden geçiriyor ve gerçek PCoA anevrizmalarının tedavisinde endovasküler embolizasyonun önemini tartışıyoruz. yÖNTEm ve GErEÇlEr: Eylül 2006 ile Mayıs 2012 arasında, dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ile doğrulanmış gerçek PCoA anevrizmaları olan 9 hasta endovasküler embolizasyon ile tedavi edildi. Hastalar minimum 17 ay takip edildi ve Glasgow Sonuç Ölçeği (GOS) puanıyla değerlendirildi. BulGulAr: Tüm hastalar rüptüre anevrizmalardan spontan subaraknoid kanamayla geldi. Erkeklerin kadınlara oranı 1:2 şeklindeydi ve ortalama başlangıç yaşı 59,9 (52-72) yıldı. Preoperatif Hunt-Hess ölçeği puanları I ila III şeklindeydi. Tüm hastalar tatminkar şekilde iyileşmişti. Herhangi bir kalıcı nörolojik defisit yoktu. sONuÇ: Şu anda endovasküler embolizasyon, gelişmiş tekniği ve özellikle stent yardımlı sarmal tekniğinin uygulanması ve minimal invazivlik ve hızlı iyileşmeyle kombine avantajı sayesinde çoğu gerçek PCoA anevrizmasının tedavisinde en iyi tercih olarak önerilebilir. Ancak tedavi yöntemleri seçimi anevrizmanın klinik ve anatomik özellikleri ve cerrahın becerileri temelinde yapılmalıdır.
doi:10.5137/1019-5149.jtn.10137-13.1 pmid:25640549 fatcat:gc24n3bf7bfihfulxlphvimkv4