Filters
1 Hit in 0.034 sec

Ocular side effects of antiglaucoma drugs
Nežádoucí účinky antiglaukomatik na oko

Petr Výborný
2019 Klinická farmakologie a farmacie  
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE / Klin Farmakol Farm 2019; 33(1): 28-31 / www.klinickafarmakologie.cz 28 HLAVNÍ TÉMA nežádoucí účinky antiglaukomatik na oko Nežádoucí účinky antiglaukomatik na oko Petr Výborný Oční klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice -Vojenské fakultní nemocnice Praha Nežádoucí účinky lokální antiglaukomové léčby mohou být příčinou špatné spolupráce pacienta v léčebném režimu. To může být důvodem progrese choroby. Pro lepší orientaci
more » ... lepší orientaci lékárníka a praktického lékaře v této oblasti jsou aktuální data z této oblasti sumarizována. Vybrané zvláště významné vztahy a klinické nálezy jsou komentovány. Klíčová slova: glaukom, medikamentózní léčba, lokální nežádoucí účinky. Ocular side effects of antiglaucoma drugs Subjective symptoms of local side effects of antiglaucomatics may decrease the patients compliance. For better orientation in this issue, the actual data and important clinical findings in this field have been summarized and discussed. Konzervativní léčba glaukomu je v současné době stále základním terapeutickým postupem v boji s touto chorobou. Nejčastější formou je aplikace účinné látky ve formě očních kapek. Je však třeba mít na paměti, že ovlivnění tvorby a odtoku nitrooční tekutiny s cílem následného snížení nitroočního tlaku na bezpečnou hranici, kdy nevzniká nebo nepokračuje poškození zrakových funkcí, není to jediné, co mohou nitrooční kapky způsobit. Nejenom sama účinná látka, ale také další složky jako konzervační činidla, stabilizátory a další komponenty obsažené v kapce aplikované do spojivkového vaku oka, mohou mít nežádoucí účinky lokální, ale i celkové. V některých případech dokonce tyto nežádoucí účinky mohou být i příčinou nemožnosti pokračování v konzervativní léčbě. Jedním z hlavních limitujících faktorů v medikamentózní léčbě glaukomu bývají subjektivní nepříjemné pocity pacienta v souvislosti s léčbou až takového rozsahu, že mohou být i příčinou non -compliance s následným zhoršením zrakových funkcí. Dobrou spolupráci pacienta v léčebném režimu lze dosáhnout například správnou edukací aplikace, motivací, optimalizací časového schématu léčby, zlepšením dostupnosti odborné péče a konzultací, dobrým vztahem lékaře a nemocného, zvláště stanovením terapie s ohledem na kvalitu pacientova života. Indikace takové léčby, kterou bude pacient dobře tolerovat, je samozřejmým předpokladem úspěchu. Léčba očními kapkami bez konzervačních činidel je významným přínosem v tomto úsilí. Kvůli krátkodobému kontaktu s povrchem oka, který tvoří silnou ochrannou bariéru, jsou lokálně podávané přípravky koncentrované a rychle prostupují nasolakrimálním kanálkem do nosu, kde jsou absorbovány vysoce prokrvenou mukózou do systémové cirkulace. Pro snížení systémové absorpce a prodloužení kontaktu účinné látky s povrchem oka se doporučuje stlačit nasolakrimální kanálek prstem. Nežádoucí systémové účinky mohou být závažné a často donutí pacienta navštívit praktického lékaře dříve než očního specialistu. Pokud se na tuto problematiku nepomýšlí, může se stát, že zhoršení celkového klinického stavu může být řešeno namísto konzultace s oftalmologem zintenzivněním celkové terapie. V některých případech po vysazení antiglaukomové léčby může dojít ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Proto je nutné, aby praktický lékař i lékárník byli s těmito možnými souvislostmi obeznámeni. Nežádoucí lokální účinky antiglaukomatik na oko i celkové na organismus jsou sledovány již řadu let s dobrým literárním zpracováním (1, 2). Zaměříme se tedy spíše na některé vztahy a souvislosti, trendy, doporučení, komentáře nad stavem dostupných materiálů, na nově objevená pozorování v klinické praxi a úlohu konzervačních činidel. K nejvýznamnějším nežádoucím celkovým účinkům antiglaukomatik patří ovlivnění kardiopulmonálního systému a gastrointestinálního traktu. Z konkrétních klinických poznatků je třeba uvést, že pacienti kromě potíží s dýcháním a srdečními obtížemi si stěžují poměrně často na obtěžující dysgeuzii. Významné jsou také sexuální potíže, o nichž však většina pacientů nepříliš ráda hovoří a uvádí je spíše až na konkrétní dotaz lékaře. Jako základní a také oficiální zdroj informací pro pacienta i lékaře v lékové oblasti slouží příbalové informace o léku (SPC -Summary of Product Characteristic ). Materiály lze komfortně vyhledat i stáhnout na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) v sekci Databáze léků. Pro lepší a rychlejší orientaci praktického lékaře přikládáme ve stručné formě a heslovitě přehled nežádoucích lokálních účinků základních KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO, e-mail: vybornyp@seznam.cz Oční klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice -Vojenské fakultní nemocnice Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 Cit. zkr: Klin Farmakol Farm 2019; 33(1): 28-31 Článek přijat redakcí: 1. 2. 2018 Článek přijat k publikaci: 12. 3. 2018 www.klinickafarmakologie.cz / Klin Farmakol Farm 2019; 33(1): 28-31 / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE 29 ztmavnutí řas, zvětšení jejich počtu, jejich zesílení a prodloužení, podráždění nebo narušení povrchu oka, blefaritida, bolest oka, fotofobie, konjunktivitida, otok očního víčka, suché oči, rozmazané vidění, zánět duhovky, makulární edém, nepravidelný růst řas nebo růst řas v další řadě, cysta na duhovce, vzhled vpadlého oka. Travoprost Nežádoucími účinky jsou poruchy zorného pole, hyperemie, hyperpigmentace duhovky, bolest oka, oční dyskomfort, suché oko, podráždění oka, eroze rohovky, uveitida, iritida, zánět přední komory, keratitida, keratitis punctata, fotofobie, výtok z oka, blefaritida, erytém očního víčka, periorbitální edém, svědění očního víčka, snížení zrakové ostrosti, rozmazané vidění, zvýšené slzení, konjunktivitida, ektropium, katarakta, tvorba krust na okraji víčka, nárůst očních řas, iridocyklitida, herpes simplex oka, fotopsie, ekzém očních víček, edém spojivky, vnímání aureol okolo světel, spojivkové folikuly, hypestézie oka, trichiáza, meibomitida, mydriáza, astenopie, hyperpigmentace očních řas, zhoustnutí očních řas, makulární edém, prohloubený záhyb očního víčka, hyperpigmentace kůže periokulárně. Bimatoprost Nejčastějším nežádoucím účinkem je hyperémie spojivek, většinou mírná a nezánětlivé povahy. Dále je to tečkovitá keratitida, podráždění očí, svědění očí, nadměrný růst řas, bolest oka, erytém očních víček, svědění očních víček, astenopie, rozmazané vidění, poruchy spojivky, spojivkový edém, hyperpigmentace duhovky, madaróza, otok očních víček. Pigmentace víček, makulární edém, změny okolí očí a změny víčka včetně prohloubení záhybu očního víčka, syndrom suchého oka, pocit cizího tělesa v oku, zvýšené slzení a svědění očí, eroze rohovky, pálení očí, alergická konjunktivitida, blefaritida, zhoršení zrakové ostrosti, fotofobie, zhoršení zraku, rozmazané vidění, zvýšená pigmentace duhovky, ztmavnutí řas, uveitida, cystoidní makulární edém, iritida, blefarospasmus, retrakce víček, periorbitální erytém. Tafluprost Svědění oka, podráždění v oku, bolest oka, zarudnutí oka, změny v délce, tloušťce a počtu očních řas, suché oko, pocit cizího tělesa v oku, změna barvy očních řas, zarudnutí očních víček, malé bodové zánětlivé plochy na povrchu očí, citlivost na světlo, slzení očí, rozmazané vidění, snížení schopnosti oka vidět detaily, změna barvy duhovky, změny barvy kůže kolem očí, oteklá oční víčka, unavené oči, zánět očních víček, známky zánětu uvnitř oka, nepříjemný pocit v oku, pigmentace a folikuly na povrchových membránách oka, alergický zánět, abnormální pocit v oku, neobvyklý růst chlupů na očních víčkách, zánět duhovky/uvey, cystoidní makulární edém, oči vypadají zapadle. Brinzolamid Ovlivnění hydratace rohovky, přechodně rozmazané vidění po nakapání, podráždění oka, bolest oka, pocit cizího tělíska v oku, oční hyperemie, eroze rohovky, keratitida, keratitis punctata, keratopatie, depozita v oku, skvrny na rohovce, defekt epitelu rohovky, onemocnění rohovkového epitelu, blefaritida, svědění oka, konjunktivitida, otok oka, meibomitida, oslnění, fotofobie, suché oči, alergická konjunktivitida, pterygium, pigmentace skléry, astenopie, oční dyskomfort, abnormální pocit v oku, keratoconjunctivitis sicca, subkonjunktivální cysta, hyperemie spojivky, svědění očních víček, výtok z oka, tvorba krust na okrajích víček, nadměrné slzení, edém rohovky, diplopie, snížení zrakové ostrosti, fotopsie, hypestezie oka, periorbitální edém, madaróza, erytém očního víčka. Dorzolamid/timolol Pálení a bodání v očích, poruchy chuti, zarudnutí oka a jeho okolí, slzení nebo svědění oka, eroze rohovky, otok nebo podráždění oka a jeho okolí, pocit cizího tělíska v oku, snížení citlivosti rohovky, bolest oka, suché oči, rozmazané vidění, zánět duhovky, poruchy vidění včetně refrakčních změn, v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby, pokles víček, dvojité vidění, šupinatění víček, otok rohovky s projevy poruch vidění. Brimonidin Podráždění očí, zarudnutí očí, pálení, bodání, pocit něčeho v oku, svědění, rozmazané vidění, alergické reakce očí, zánět a otok očního víčka, otok spojivek, zalepené oči, bolestivost očí a slzení, přecitlivělost na světlo, eroze na povrchu oka a tvorba skvrn, pocit suchého oka, zbělení spojivek, abnormální vidění, zánět spojivek. Zánět duhovky, zúžení zornic. Svědění očních víček, iridocyklitida. Brimonidin/timolol Zčervenání nebo pálení oka, bodání nebo bolest oka, alergická reakce v oku nebo na kůži okolo oka, otok, zčervenání nebo zánět víčka, podráždění nebo pocit cizího tělíska v oku, svědění očí a očních víček, uzlíky nebo bílé tečky na spojivce, poruchy zraku, slzení, pocit suchého oka, potíže s nejasným viděním, otok nebo zánět spojivky, pocit unavených očí, citlivost na světlo, bolest očního víčka, sklivcové vločky, rozmazané vidění. Brinzolamid/brimonidin Keratitis punctata, rozmazané vidění, bolest oka, podráždění oka, keratitida, suché oko, svědění oka, pocit cizího tělíska, hyperemie spojivek, eroze rohovky, fotofobie, zvýšená tvorba slz, hyperemie skléry, erytém očního víčka, krusty na okraji víčka, keratopatie, defekt epitelu rohovky, zvýšení nitroočního tlaku, skvrny na rohovce, otok rohovky, snížení citlivosti rohovky, konjunktivitida, meibomitida, diplopie, glare efekt, fotopsie, snížená zraková ostrost, zhoršené vidění, pterygium, oční dyskomfort, keratoconjunctivitis sicca, hypestezie oka, sklerální pigmentace, subkonjunktivální cysta, porucha vidění, madaróza, onemocnění očních víček, otok očních víček, ptóza. Brinzolamid/timolol Oční alergie, keratitida, bolest oka, oční dyskomfort, rozmazané vidění, abnormální vidění, oční hyperemie, zblednutí spojivek, eroze rohovky, edém rohovky, blefaritida, rohovková depozita, fotofobie, fotopsie, edém očního víčka, edém spojivky, suché oko, sekrece z oka, snížená zraková ostrost, zvýšené slzení, pterygium, erytém očního víčka, meibomitida, diplopie, hypestezie oka, sklerální pigmentace, subkonjunktivální cysta, abnormální pocit v oku, astenopie, uveitida, mióza, poruchy vidění. Betaxolol Nepohodlí v oku, zastřené vidění, zvýšené slzení, neobvyklý pocit v očích, zánět spojivky, zánět očního víčka, svědění oka, zarudnutí nebo otok oka, bolest oka, suché oko, tvorba krust na okrajích víček, otok očního víčka, výtok z oka, zhoršené nebo porušené vidění, citlivost na světlo, unavené oči, podráždění oka, neobvyklé záškuby oka, katarakta, zarudnutí očního víčka, pálení, bodání, svědění, slzení, zánět očního víčka, zánět rohovky, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění. www.klinickafarmakologie.cz / Klin Farmakol Farm 2019; 33(1): 28-31 / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE 31 HLAVNÍ TÉMA nežádoucí účinky antiglaukomatik na oko LITERATURA
doi:10.36290/far.2019.004 fatcat:5fv24cxrbveefo7y3pc7wck76u