Filters








1 Hit in 0.048 sec

Yüzey Modifikasyonu Yapılmış Isırgan Otu Lifi Takviyeli Polyester Kompozit Üretimi ve Mekanik Özellikleri

Emel Ceyhun SABIR
2020 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada, bir tekstil lifi olarak bilinen ısırgan otu lifi takviyeli polyester kompozit malzeme üretilmiş ve malzemenin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Isırgan otu elyafının yüzeyi %1, %3, %5 ve %10 dört farklı oranda NaOH alkali işlemle aşındırılmıştır. Elyafın matrise takviye oranı sabit tutulmuş olup, %30 oranındadır. Lifler boyu yönde taranmış ve şerit formunda kompozit içerisine yerleştirilmiştir. Kompozit malzemeler plakalar halinde RTM teknolojisi ile üretilmiştir. Takviye
more » ... lmiştir. Takviye elemanının kompozitin Çekme dayanımı, 3 nokta eğilme dayanımı ve darbe dayanımına etkileri araştırılmıştır. Isırgan elyafına uygulama alkali işlemin (NaOH) çekme dayanımı düşürdüğü ancak eğme ve darbe dayanımını iyileştirdiği görülmüştür. Çalışma, ısırgan otunun elyaf formunda %30 oranında kompozit malzemede takviye elemanı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Abstract In this study nettle fiber which known as a textile fiber reinforced polyester composite material was produced and the mechanical properties of the material were investigated. The surface of the nettle fiber was abraded by 1%, 3%, 5% and 10% NaOH in four different ratios. The reinforcement ratio of the fiber to the matrix is kept constant and 30%. The fibers were scanned in the longitudinal direction and placed in the ribbon-shaped composite. Composite materials are produced with plates as RTM technology. Tensile strength of the reinforcement element, 3-point bending strength and impact strength were investigated. It has been observed that the alkali treatment (NaOH) applied to nettle fiber reduces the tensile strength but improves the bending and impact strength. The study has been shown that stinging nettle fiber can be used as a reinforcing composite material.
doi:10.21605/cukurovaummfd.792437 fatcat:wmp5o3oz7fcynpbm2ipbxtqfwu