Filters
1 Hit in 0.047 sec

Üniversite Öğrencilerinin Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Kariyer Stresleri Arasındaki İlişkide Girişimcilik Niyetinin Aracılık Rolü: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Yasemin TORUN, Hilal ÇAKAR, Sezer BUDAK
2021 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
doi:10.9779/pauefd.796817 fatcat:bezgrnioovfbdoxmdyxmvynz6e