Filters
1 Hit in 0.047 sec

Effect of Structure on the Fluorescent Properties of the Hydrophilic Modified Quantum Dots

Jun Kong, Han Qiu, Min Yu, Bingbo Zhang
2012 Huaxue xuebao  
doi:10.6023/a1106173 fatcat:s4kksnu2n5gi7mbflwzdmbdrvq