Filters
1 Hit in 0.047 sec

L'organització de l'espai urbà: Barcelona al segle XIII

Coral Cuadrada, María Dolores López
1996 Anuario de Estudios Medievales  
Heus-e-la aquí la nostra ciutat, bella madona qui amb ses millors alhages en el portal s'asseu, i per mirali té l'aigua blavenca i monòtona qui remoreja al peu Joan Alcover SUMARI L La ciutat, arxiu de la historia.-2. Breu repas historiogràfic-3. Barcelona: l'estatut de la ciutat.-4. De la muralla romana a les medievais.-5. L'expansió urbanística fins la darreria del s. XIIL les viles noves.-6. El mercat de les propietats immobiliàries.-7. Unes conclusions parciais. 'Aquest estudi és un dels
more » ... studi és un dels résultats del projecte de recerca Models d'ocupado i organització del territori, amb referencia PS95-0161, finançât per la DGICYT (Direcció General d'Investigació Científica i Técnica, Ministeri d'Educació i Ciencia) del qual la seva investigadora principal és Coral Cuadrada.
doi:10.3989/aem.1996.v26.i2.671 fatcat:gw25ycirrvcjrdn4lwgflqzrfa