Filters
1 Hit in 0.033 sec

Quality assessment and stability study of compounded furosemide syrup

Deghinmotei Alfred-Ugbenbo, Oleksandr Zdoryk, Viktoria Georgiyants
2017 ScienceRise Pharmaceutical Science  
28 13. Tkachenko, P. V. The synthesis of the substituted 4-alkyl/arylsulfonyl-5-amino-3-alkylthiopyrazoles as promising pharmaceutical agents with the antifungal action [Text] / PЛікарські засоби виготовлені в аптеках для перорального застосування, приготовлені з використанням готових лікарських засобів у якості джерела активних фармацевтичних інгредієнтів, характеризуються короткими термінами придатності через їх нестабільність. Метою даного дослідження є вивчення фізичної, хімічної та
more » ... хімічної та мікробіологічної стабільності сиропів фуросеміду аптечного виготовлення впродовж 30 днів. Матеріали і методи: Серії сиропів аптечного виготовлення 5 мг/мл, виготовлених з субстанції фуросеміду і таблеток (двох виробників) в якості джерел активних фармацевтичних інгредієнтів, зберігали в темному місці при температурі 5±3 °С та 23±2 °С для яких досліджували на 0, 7, 15, 23 та 30 дні зміни фізичної (рН, колір, запах, виділення газу, в'язкість), хімічної та мікробної стабільності. Було проведено стрес-тест, щоб відрізнити ознаки хімічної нестабільності, використовуючи метод тонкошарової хроматографії. Досліджувані зразки протягом терміну зберігання досліджували на мікробіологічну стабільність визначаючи загальну кількість аеробних мікробів (TAMC <100), загальну кількість комбінованих дріжджів/цвілевих грибів (TYMC <10) та відсутність Escherichia coli. Результати: Протягом усього терміну зберігання для досліджуваних сиропів було не виявлено додаткових плям на хроматограмі, суттєвих змін рН, кольору, запаху, утворення газу, в'язкості. На 30-й день у досліджуваних зразках вміст фуросеміду складав (≥99,3 %), загальний обсяг аеробних мікроорганізмів (<10 2 ), загальний сумарний вміст дріжджів/цвілевих грибів (<10 1 ), що є у межах допустимих значень. Зразки для яких перевіряли вплив стрес факторів на ТШХ хроматограмі виявили наявність додаткових плям та зміни їх інтенсивності. Висновки: Досліджено, що екстемпоральні сиропи фуросеміду, виготовлені як із субстанції так і таблеток, які зберігаються в скляних флаконах у темному місці при 5±3 °С та 23±2 °С, фізично, хімічно та мікробіологічно стабільні принаймні протягом 30 днів. Ключові слова: фуросемід, сироп, лікарські засоби виготовлені в аптеках, внутрішньоаптечний контроль якості, стабільність, тонкошарова хроматографія. Дата надходження рукопису 23.08.2017 Deghinmotei Alfred-Ugbenbo, Postgraduate student,
doi:10.15587/2519-4852.2017.113517 fatcat:qxurrb5jejcmjjxre4uswr7a7q