Filters
1 Hit in 0.029 sec

Socio-Economic Impact Mechanism of Ecosystem Services Value, a PCA-GWR Approach

Zhenya Zhu, Binbin Li, Yongjun Zhao, Zhengyuan Zhao, Lihua Chen
2020 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/120774 fatcat:x5ihofuvqrdddeqodbqsif4j6i