Filters
1 Hit in 0.036 sec

Problematika istraživanja demografskih gubitaka Drgoga svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj

Dražen Živić
2006 Diacovensia  
Demografski ratni gubitci važno su problemsko područje demografske znanosti. Navedeno proizlazi iz činjenice da ljudski gubitci tijekom ratova i u poratnim razdobljima izazivaju brojne, dugoročne i složene demografske, društvene i gospodarske posljedice. Stoga se istraživanje veličine i strukture demografskih gubitaka nameće bitnom sastavnicom cjelovitog vrednovanja utjecaja rata na ukupan razvoj nekoga prostora. Svekoliki razvoj Hrvatske tijekom XX. stoljeća nalazio se pod dominantnim
more » ... ominantnim utjecajem svjetskih ratnih sukoba, naročito Drugoga svjetskog rata. Međutim, iz niza je političko-ideoloških i neznanstvenih razloga izostala znanstvena i objektivna analiza veličine i strukture ukupnih demografskih gubitaka, što je bilo plodnim tlom za svakovrsne manipulacije brojkama i stvaranje različitih stereotipa pa i mitova o ljudskim žrtvama tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća. U ovome su prilogu sažeto izneseni osnovni metodološki i motivacijski problemi, kao i neki rezultati dosadašnjih istraživanja demografskih gubitaka Drugoga svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj.
doaj:8e09884819d1409da92031d9f0cd643f fatcat:azodndpba5f67e46cyrbp2rccq