Filters
1 Hit in 0.037 sec

Koncepcja repozytorium dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Anna Kosieradzka, Justyna Smagowicz, Michał Wiśniewski
2019 Przegląd Organizacji  
Niniejszy artykuł przedstawia metodyczne podejście do budowy repozytorium dobrych praktyk na przykładzie studium przypadku dla obszaru publicznego zarządzaniu kryzysowego. Wyniki uzyskane w ramach prowadzonego projektu rozwojowego umożliwiły określenie kluczowych wymiarów klasyfikacji dobrych praktyk zgromadzonych w repozytorium, określenie sposobu opisu (metryki) każdej dobrej praktyki zakwalifikowanej do repozytorium z punktu widzenia procesu planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego oraz
more » ... ia kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem, jak również budowania dojrzałości organizacji. Opisane w artykule podejście jest uniwersalne - może być wykorzystane do budowy repozytorium dobrych praktyk dla innych obszarów zarządzania. Koncepcja struktury repozytorium jest przygotowana do zaimplementowania w środowisku cyfrowym.
doi:10.33141/po.2019.07.07 fatcat:5nhypebcrjcf3g6nmg24eunity