Filters
1 Hit in 0.028 sec

Varujmo oči - preprečujmo slepoto: poslanica za svetovni dan zdravja 1976

H. Mahler
1976 Obzornik zdravstvene nege  
POSLANICA ZA SVETOVNI DAN ZDRA VJA 1976 Dandanes je širom po svetu najmanj 10 milijonov povsem slepih ljudi. Še več milijonov pa ima tako oslabljen vid, da jih moramo tudi šteti med slepe, če upoštevamo potrebe po izobraževanju, delu in družbenem varstvu. Te številke pa se večajo tako zelo, da se v prihodnjih 25 letih utegnejo podvojiti, če proti temu ne bomo začeli pravočasno ukrepati. Računamo, da je po vseh razvijajočih se deželah kar tri četrtine teh slepcev takšnih, da bi jim lahko
more » ... i jim lahko preprečili slepoto ali jo vsaj zdravili. Tudi v najbolj razvitih deželah bi bilo mogoče mnogo slepote preprečiti. Z geslom »Varujmo oči -preprečujmo slepoto!« smo za svetovni dan zdravja dne 7. aprila 1976 usmerili žarke največjega zanimanja v temino, ki se zgrinja okoli mnogih ljudi. Preprečevanje je potrebno po vsem, še posebej pa v razvijajočem se svetu, ker je tam največ slepote, ki se da preprečiti -to so posledice trahoma, kseroftalmije in onhocerkiaze -in ker ima tu zaradi preslabo razvite zdravstvene službe le malo ljudi možnost za zdravljenje. Zgodnje zdravljenje lahko pozdravi trahom, še preden je oko poškodovano; če dobivajo otroci vitamin A, jih ne bo prizadela kseroftalmija; zatiranje (mrčesnih) prenašalcev pa bo preprečilo onhocerkiazo. Za uspešno obvladovanje očesnih infekcij so potrebni še drugi, na daljšo dobo usmerjeni ukrepi: urejanje boljših higienskih razmer, preskrba s čisto vodo in v izdatnejših količinah izboljševanje higiene in okolja. Po vseh delih sveta bi se z enostavnimi ukrepi lahko takoj spoprijeli s temi nalogami. O tem je treba poučiti zdravstvene delavce in starše. Naj za primer navedemo: Zgodnje odkrivanje in zdravljenje očesnih motenj, posebno še pri otrocih. Zato moramo zdravstvene delavce in starše prepričati, kolikšnega pomena so redni nadzorstveni pregledi. Za nekatere delavce je treba preskrbeti zaščitna sredstva za oči in vztrajno zahtevati, da jih tudi uporabljajo; stalno nadzorovati nevarne naprave v industriji; zboljševati izdelavo takšnih igrač, ki niso nevarne. Slepoto, ki jo povzroča siva mrena, moremo in tudi moramo zdraviti v čim večjem obsegu z nezahtevnimi in cenenimi operacijami po vseh deželah s pogostnimi obolenji.
doaj:3dc4c2598b0144d59f10e237e4e261b0 fatcat:kbbuivq4ibb6dacpz22t75dnuq