Filters
1 Hit in 0.026 sec

William A. Jackson ECONOMICS, CULTURE AND SOCIAL THEORY

Damir Demonja
2011 Društvena Istraživanja  
onim građanima kojima je ona najpotrebnija. Vrlo korisni savjeti i prijedlozi izneseni u publikaciji, posebice u zaključnom petom dijelu, mogu pri tome biti od velike koristi. Gospodarski i socijalni izazovi koji stoje pred Hrvatskom sigurno su veliki, a učinkovit sustav socijalne pomoći i djelotvorno tržište rada koje će nezaposlenima pomoći unaprijediti znanja, stručnost i vještine kako bi što brže našli posao te ih poticati na rad, sigurno mogu pritom biti vrlo korisni. Dobar sustav
more » ... bar sustav socijalne zaštite nije važan samo u uvjetima sadašnje krize nego je jednako presudan i za sve buduće poremećaje u gospodarstvu. Učinkovit model socijalne politike znači bolje iskorištavanje proračunskih sredstava i osigurava da pomoć dobiju oni kojima je najpotrebnija. Stručnjaci Svjetske banke i UNDP-a ističu kako se u Hrvatskoj osjetna poboljšanja mogu ostvariti bez dodatnoga tereta za proračun, a Vlada je u svom Programu gospodarskog oporavka predvidjela brojne mjere koje bi trebale pomoći u postizanju toga cilja. Ova zanimljiva i korisna publikacija dostupna je na mrežnim stranicama www.worldbank.hr i www.undp.hr. Cheltenham, 2009., 269 str. Knjiga Williama A. Jacksona "Economics, Culture and Social Theory" temeljito je i vjerodostojno istraživanje o ulozi i naravi kulture u tumačenju ekonomskoga života. Ona nudi kulturnu kritiku ekonomije i njezine povijesti te potom tu kritiku rabi za interpretativni pristup životu ekonomije. Taj pristup naglašava ulogu koju ima značenje / važnost u ekonomskom ponašanju, pogled koji će zaključiti dugogodišnju predanost ekonomije socijalnoj teoriji, a to je njezina kompetitivnost s prirodnim znanostima. Knjiga je i shvaćanje / razumijevanje društvene teorije, tumačeći je u smislu socijalne strukture i agencija kao temelja za alternativne ekonomije koje trebaju dati prostora interpretativnim metodama i, zapravo, pružaju mogućim preformuliranje glavnih koncepata ekonomije. Riječ je o knjizi dalekosežnih rezultata s izrazitom teorijskom dubinom, koja pokriva povijest ideja u ekonomiji i društvenim znanostima, dajući odgovarajući uvid u to kako bismo trebali razmišljati o socijalnom svijetu. Ova knjiga pojavila se u pravom trenutku, nudeći sofisticiranije ekonomske modele svjetske ekonomije, utemeljene na mehaničkoj viziji tržišta koje nije uspjela predvidjeti, još uvijek ne mogavši objasniti nedavne krize i previranja u svjetskoj ekonomiji. Knjiga je podijeljena u četiri dijela s bibliografijom. Uvod započinje određivanjem pojma kulture u smislu privlačenja, atrakcije što su prosvjetiteljske metode racionalizma i empirizma iz 17. i 18. stoljeća odredile za društvene znanosti. Ideja da se ljudsko društvo može oblikovati prema svijetu prirode za Jacksona je grijeh iz kojega proizlaze mnogi nedostaci suvremenih društvenih znanosti. U središtu toga jest koncepcija individualnoga ponašanja kao univerzalni instrumentalni racio, koja ne zahtijeva posvećivanje ikakve pozornosti u društvenom i povijesnom kontekstu. Ironija prosvjetiteljske vizije jest što je ona kritika religije i, povezano s tim, odbacivanja natprirodnog argumenta premještenoga logikom transcendencije u ideju o prirodnom pravu. U slučaju ekonomije, koja se temelji na ovom pogledu, nikada nije riječ o stvarnim, socijalno izgrađenim pojedincima, nego samo o zamišljenom božanstvu, istodobno univerzalnom svakom čovjeku i ne-čovjeku.
doi:10.5559/di.20.1.15 fatcat:zx2tjfoimbhgvmtdpotf3z4qdy