Filters
1 Hit in 0.041 sec

ANALYSIS OF EXPERIENCE OF PUBLIC DIPLOMACY MEASURES BETWEEN THE ARMED FORCES OF UKRAINE AND CANADA

V.O. Kushnir, О.Yu. Chernobai
2020 "Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky University", series "Public Administration"  
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Чернобай О.Ю. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАХОДІВ З ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ МІЖ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ У статті досліджено досвід заходів з публічної дипломатії між Збройними силами України та Канади. Зокрема, визначено, що, окрім потужної підтримки України у протидії гібридній агресії з боку Російської Федерації на міжнародній арені, Канада здійснює підтримку
more » ... снює підтримку українських державних інституцій у проведенні реформ щодо посилення обороноздатності країни та продовжує ініціювати інші програми підтримки. Публічна дипломатія -одна зі складових частин стратегічних комунікацій, на яку покладено ключове завдання -формування іміджу держави та її інституцій на міжнародному рівні через транслювання державного/інституційного гранд-наративу. Досвід Канади вказує на те, що, розробляючи стратегічні документи, держава має залучати представників усіх верств суспільства, враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін та працювати на засадах співробітництва, партнерства та компромісу, які стали основою сучасного політичного та економічного діалогу у внутрішніх та зовнішніх відносинах розвинених країн. Надання консультацій та допомоги з боку Міністерства національної оборони Канади є одним із важливих напрямів удосконалення публічної дипломатії на міжвідомчому рівні. Нині в Міністерстві оборони України організовано роботу радників з Канади, один з яких є радником стратегічного рівня. Завдяки залученню іноземних радників консультативно-дорадча допомога надається за такими напрямами, як здійснення демократичного цивільного контролю над оборонними силами, впровадження реформ щодо єдиного керівництва силами оборони, розвиток системи управління силами оборони, удосконалення системи військового керівництва, впровадження системи оперативного управління та формування професійного цивільного складу Міністерства оборони України. Аналіз досвіду публічної дипломатії між Збройними силами України та Канади свідчить про те, що вони є важливим елементом спеціального партнерства між Україною та Канадою. Цей аспект двосторонніх відносин підкріплений наявністю у Канаді великої української громади, що сприяє налагодженню та підтримці партнерських відносин з регіонами та містами України в найрізноманітніших сферах, включаючи військову. Ключові слова: стратегічні комунікації, публічна дипломатія, військове співробітництво, збройні сили, зв'язки з громадськістю.
doi:10.32838/tnu-2663-6468/2020.3/21 fatcat:7nz4dbbbffbn7gd6ul3bra3eiq