Filters
1 Hit in 0.04 sec

Determination of rational management model of train travel company «Narrow-Gauge Railway»

Martseniuk Larysa
2016 Technology audit and production reserves   unpublished
визначення Раціональної моделі упРавління залізничноЮ туРистичноЮ компанієЮ «вузькоколійні залізниці» Розроблено концептуальні засади моделей залізничних компаній для організації туристичних перевезень по вузьким коліям, які базуються на принципах виконання певних функцій та наявних інвестицій на розвиток. Вперше в Україні розроблено новий методичний підхід для визначення фінансових потоків залізничної туристичної компанії, що дозволить спрогнозувати економічні показники її роботи. ключові
more » ... оботи. ключові слова: вузькоколійна залізниця, туристична компанія, туризм, залізничний туризм, фінансовий потік, організаційна структура. марценюк л. в. ская компания, туризм, железнодорожный туризм, финансовый поток, организационный поток. Марценюк Лариса Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту, Дніпропет­ ровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна, e-mail: rwinform1@rambler.ru. Марценюк Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и менеджмента, Днепропет­ ровский национальный университет железнодорожного транс­ порта им. акад. В. Лазаряна, Украина.
fatcat:qhg42yvlfbadzfudhxq6tch5iq