Filters
1 Hit in 0.042 sec

Information-telecommunication system, conceptual model of cyberspace and cybersecurity

Ihor Yakoviv
2017 Collection Information technology and security  
component. In view of this, in this work a method of object identification of critical information infrastructure is developed, which gives ability to determine the critical infrastructure elements, their mutual influence and influence on functional operations of the critical aviation information system. This method, as well as a software application developed on its basis, can be used for identification the objects of critical information infrastructure in different industries. Keywords:
more » ... es. Keywords: critical infrastructure, critical information infrastructure, critical aviation information systems, object identification of critical information infrastructure, civil aviation. Сергій Олександрович Гнатюк, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний авіаційний університет, Київ, Україна. Сергей Александрович Гнатюк, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры безопасности информационных технологий, Национальный авиационный университет, Киев, Украина. Виктория Николаевна Сидоренко, ассистент кафедры безопасности информационных технологий, Национальный авиационный университет, Киев, Украина. Василий Николаевич Кинзерявый, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры безопасности информационных технологий, Национальный авиационный университет, Киев, Украина. УДК 004.056.53:621.391 ІГОР ЯКОВІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КІБЕРПРОСТОРУ І КІБЕРБЕЗПЕКА Семантичні невизначеності між базовими поняттями у галузі кібербезпеки значно звужують діапазон і знижують результативність наукових досліджень щодо методів аналізу і прогнозування, наприклад, APT кібератак або розробки комплексів захисту на основі формальних моделей доказу їх ефективності. Напрям можливого подолання проблемирозробка концептуальної моделі кібепростору і кібербезпеки, що дозволяє знижувати рівень можливих невизначень при описі різноманітних складних ситуацій у кіберпросторі завдяки застосуванню спеціальних інструментів термінологічної, графічної і математичної формалізації. Початок досліджень -обране твердження: фізичну основу кіберпростору складають інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС). Аналіз інформаційних процесів
doi:10.20535/2411-1031.2017.5.2.136981 fatcat:x6vbs5kupjfjhhgebw5p576b6u