Filters
1 Hit in 0.062 sec

Komiks jako medium pamięci historycznej

Magdalena Kuczek
2017 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria  
Komiks jako medium pamięci historycznej W skład pamięci historycznej (świadomości historycznej) wchodzą treści żywe, wpływające na postawy społeczne i polityczne ludzi. Świadomość historyczna budowana jest zatem na podstawie przekazów, które zostają przyswojone przez ich odbiorcę. Jednym z takich przekazów może być przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej seria komiksów pt. Wilcze tropy 1 . Składają się na nią trzy kolejne zeszyty ukazujące epizody z życia żołnierzy wyklętych: Zygmunta
more » ... ętych: Zygmunta Błażejewicza ps. "Zygmunt", Mariana Bernaciaka ps. "Orlik" oraz Władysława Łukasiuka ps. "Młot". Biorąc pod uwagę, że losy tych żołnierzy przeplatają się ze sobą na kartach kolejnych tomów, możemy mówić o czymś na kształt komiksowego "uniwersum żołnierzy wyklętych". Ten sposób przekazu pozwala spojrzeć w inny sposób na wydarzenia towarzyszące powojennemu powstaniu antykomunistycznemu i uzupełnić polską historię oraz mitologię narodową o nowe wątki. Potocznapamięć historyczna jest zawsze czarno-biała, oparta na autorytetach i odporna na argumenty. Jednocześnie jest ona jednym z podstawowych budulców tożsamości narodowej. Komiksy z serii Wilcze tropy budują przestrzeń, w której polscy partyzanci pokazani są na wzór starożytnych herosów. Nie ulega zatem wątpliwości, że zadaniem tych publikacji jest odkłamanie tego fragmentu historii, jak i dodanie do panteonu polskich bohaterów narodowych postaci żołnierzy wyklętych. Wilcze tropy nie są na polskim rynku osamotnione w swojej próbie budowania prestiżu postaci historycznej. Podobnie jak inne produktu kultury popularnej (np. muzyka rozrywkowa, gry komputerowe, filmy czy seriale) są one nastawione na masowego odbiorcę i w związku z tym wpisują się w jej główny nurt. Warto podkreślić, że mamy obecnie do czynienia z rosnąca fascynacją jednostkami niezwykłymi, co na zachodzie Europy i w USA objawia się odnawianiem -wydawać by się mogło wyczerpanych już -historii superbohaterów: Batmana, Supermana, Spidermana
doi:10.24917/3942 fatcat:htv725reo5bcfhbsilsd43zlme