Filters
1 Hit in 0.042 sec

Święto i Jego Kulturotwórcza Rola / The Holiday and its Role in Culture Creation

Leon Dyczewski
2012 Kultura i Spoleczenstwo  
Świętowanie jest naturalną skłonnością człowieka i korelatem życia społecznego, a święto trwałym elementem kultury. Niektórzy badacze wręcz twierdzą, że świętowanie i święta w sposób zasadniczy różnią człowieka od zwierząt, a także od Boga. Już w starożytności zwracano uwagę na to, że świętowanie i święta są zjawiskiem tylko ludzkim. Pszczoły i mrówki pracują w sposób zorganizowany, ptaki i stada zwierząt mają swoich przywódców, walczą, żyją w określonym porządku, koty i małpy bawią się, tylko
more » ... y bawią się, tylko ludzie świętują, i to od zamierzchłych czasów. W każdym społeczeństwie spotykamy święta, a jednocześnie wciąż ulegają one zmianie. Odo Marquard (1989 s. 690), dopełniając refleksję nad tą tylko ludzką właściwością, pisze: "Zwierzęta mają tylko dzień powszedni: one żyją. Bóg ma tylko niedzielę: on patrzy. A ludzie mają obydwie sytuacje: żyją i dystansują się od codziennego życia, pracują i świętują, mają dzień powszedni i święto". Pracować, modlić się, myśleć, studiować, tworzyć wspaniałe dzieła artystyczne można samotnie -w pojedynkę, świętować -tylko z kimś. Świętowanie jest działaniem zbiorowym, wymaga obecności innych osób, wspólnego uczestniczenia w tym, na co święto ukierunkowuje i w czym się ono wyraża. Świętowaniu towarzyszą wspólnie uznawane wartości, wspólnie wypowiadane słowa, wspólnie używane przedmioty, wspólnie wykonywane czynności, wspólne przeżycia. Święto jest instytucją społeczną w takim rozumieniu Adres do korespondencji: dycz@kul.lublin.pl * Artykuł jest porzeszoną i redakcyjnie przepracowaną wersją rozdziałów czwartego i piątego mojej książki pt. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury (Dyczewski 2003) .
doi:10.2478/v10276-012-0029-x fatcat:56knqhwexbb35ndi4rjz54gkey