Filters
1 Hit in 0.031 sec

Соціалізм і аксіологічне становлення особистості

Оlena Nevmerzhytska
2014 Педагогічний дискурс  
У статті проаналізовано вплив ідеології соціалізму на формування цінностей особистості. Встановлено, що марксистські ідеї, будучи ідейними підвалинами суспільного ладу в СРСР, пройшли трансформацію від марксизму до марксизму-ленінізму, а відтак – до сталінського тоталітаризму. Констатовано, що кожному з цих етапів було притаманне інше соціальне замовлення, а отже, й інші освітні й виховні цінності: 1) у марксизмі ідеалом виховання була особистість з матеріалістичним світоглядом, інтелектуально
more » ... ом, інтелектуально та фізично розвинена, здатна на практиці застосовувати революційні ідеї; 2) ідеалом більшовицького виховання став полум'яний і непохитний революціонер з розвиненою класовою свідомістю, який керується у житті цінностями служіння ідеї, активності чину, віри у світле майбутнє, працелюбності, патріотизму, оптимізму тощо; 3) ідеалом радянського виховання періоду творення тоталітарної держави стала людина соціалістичної праці, освічений та кваліфікований громадянин, який у житті керується комуністичною мораллю, основним принципом якої був пріоритет інтересів соціалістичного суспільства, соціалістичної батьківщини.
doaj:13984e39653e4e54aa16bf68225bf298 fatcat:lttgql5trrakpa2owsie34mcui