Filters
1 Hit in 0.031 sec

Şizofrenide Nörobilişsel Bozukluklar Ve İşlevsellikle İlişkisi

Zekiye Çelikbaş, Serhat Ergün
2018 Çağdaş Tıp Dergisi  
The relationship between neurocognitive dysfunction and functionality in schizophrenia Şizofreni, dünya çapında 24 milyondan fazla erişkini etkilemektedir. Şizofreni bireysel, sosyal ve ekonomik yük ile ilişkilendirilmektedir. Bu yükün çoğu şizofreni hastalarının işlevselliklerindeki bozulmayla ilişkilidir. Şizofreni hastaları okul başarısı, iş bulma ve çalışmayı sürdürme, sosyal ilişki kurma, bağımsız yaşama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk çekmektedirler. Bilişsel
more » ... Bilişsel defisitler, şizofreninin ana semptomlarındandır ve işlevsellikte bozulmayla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu derlemede güncel bilgiler doğrultusunda şizofreni hastalarında gözlenen nörobilişsel bozulma ve bunun işlevsellikle ilişkisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: İşlevsellik; nörobilişsel bozukluk; şizofreni. Schizophrenia affects more than 24 million adults worldwide. It is associated with personal, social, and economic burden. Most of its burden is due to the functional disabilities from which patients with schizophrenia suffer. Patients with schizophrenia have difficulty succeeding at school, obtaining or maintaining a job, having social relationships, living independently and taking care of their basic daily needs. Cognitive deficits are considered as core features of schizophrenia and have been found to be strongly associated with patients' functional disabilities. This review aimed to look at neurocognitive impairments and their relation to functionality in patients with schizophrenia.
doi:10.16899/gopctd.424417 fatcat:3v4nx73y4vdophomylmra7q4em