Filters
1 Hit in 0.079 sec

STOKLARA İLİŞKİN TMS 2 VE BOBİ FRS KARŞILAŞTIRMASI

Hatice Pınar KAYA
2018 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi  
ÖZ Çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe Standardı 2 (TMS 2) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı'nda (BOBİ FRS) yer alan stoklara ilişkin hükümleri karşılaştırarak, standart setleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmektir. Bu kapsamda stoklar ile ilgili standart setlerinde yer alan düzenlemeler içerik analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, stok maliyetinin belirlenmesinde ve özellikle hizmet işletmelerinde, verilen hizmetle
more » ... verilen hizmetle ilgili hasılatın finansal tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda standart setleri arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bunların dışında stoklar ile ilgili hükümlerin birbiriyle uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT The aim of this study is to identify the similarities and differences between the sets of standards by comparing the provisions related to the inventories in Turkish Accounting Standards 2 (TAS 2) and Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (FRS for LMEs). Within this concept, the regulations in the the sets of standards that are related to inventories are examined by content analysis approach. According to the findings, there are differences between the sets of standards in determination of inventory cost and especially in the service enterprises when the revenue from the service provided is not reflected in the financial statements as income. Apart from these, it is found out that the provisions related to inventories are compatible with each other.
doi:10.31460/mbdd.374628 fatcat:xdljxg3e7nf4nbnhlpmubbijfu