Filters
1 Hit in 0.035 sec

Тваринне населення дендрарію ботанічного саду НЛТУ України

O. V. Palamarenko, E. M. Rizun
2019 Scientific Bulletin of UNFU  
Проведено оригінальні польові дослідження видового складу мезофауни підстилки і наземних хребетних тварин для дендрарію НЛТУ України у 2003–2019 рр. Спостереження за хребетними здійснено у всі сезони, а відбір проб – у червні та липні. Дослідженнями охоплена уся територія заповідного об'єкта. Кількість наземної мезофауни підстилки дендрарію знизилась, зменшилося також таксономічне різноманіття. Відзначено новий вид молюсків – іспанський слизняк. Цей представник безхребетних за останні два роки
more » ... а останні два роки став дуже численним – його виявляли по всій території, а кладки яєць у підстилці знаходили навіть у жовтні. З'ясовано, що досліджена ділянка найпривабливіша для горобиних птахів з погляду гніздування, ночівлі та живлення. Тут відзначено 23 види птахів, з яких 56 % за типом гніздування належать до кронників, а 14 % – до дуплогніздників. Звірів виявлено тільки чотири види. Оптимальні умови тут для вивірки (Sciurus vulgaris), куниці кам'яної (Martes foina), миші хатньої (Mus musculus) та пацюка сірого (Rattus norvegicus). Хутро місцевих вивірок має різне забарвлення – є руді особини і тварини чорного кольору. Колекція вікових дерев і декоративних чагарників зумовила формування особливого й унікального фауністичного комплексу дендрарію. Отримані результати можна використовувати для подальшого збереження унікального складу флори і фауни в урбанізованому середовищі міста Львова.
doi:10.15421/40290309 fatcat:funei65yrfai7ksjqlrf7zhc6u