Filters
1 Hit in 0.04 sec

KULTURA ORGANIZACYJNA W POGLĄDZIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM

Rafał Tyszkiewicz, Monika Tyszkiewicz
2019 Quality Production Improvement  
Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego. Abstract: The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and
more » ... by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market.
doi:10.30657/qpi.2019.10.04 fatcat:byvkk2vh7jhq5b3ognse3zhh7e