Filters
1 Hit in 0.041 sec

ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL // LEGISLATIVE ASPECTS REGARDING PERSONAL DATA PROTECTION

Constantin LAZARI, Constantin LAZARI
2015 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. În secolul informaţional protecţia datelor cu caracter personal capătă noi valenţe. Uniunea Europeană, Consiliul Europei au adoptat o serie de documente, aplicabile pe continentul european întru protejarea efectivă a acestui drept fundamental, cum ar fi: Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenţia 108), Protocolul adiţional la Convenţia 108, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolului 8 din CEDO,
more » ... olului 8 din CEDO, Directiva 95/46, Regulamentul nr. 1049/2001etc. Indiferent dacă deschideţi un cont bancar, dacă vă creaţi un cont pe un site de socializare sau rezervaţi un bilet de avion online, transmiteţi informaţii personale vitale, cum arfi numele, adresa şi numărul cardului de credit etc. În situaţia aceasta, apare întrebarea: ce se întâmplă cu aceste date, pot ele să ajungă pe mâini rele şi care vă sunt drepturile în ceea ce priveşte informaţiile cu caracter personal? etc. De aceea şi trebuie să ştim că fiecare cetăţean are dreptul la protecţia datelor sale cu caracter personal, iar conform legislaţiei UE, datele cu caracter personal pot fi preluate numai în condiţii stricte şi în scopuri legitime. Mai mult ca atât, persoanele, organizaţiile care colectează şi gestionează informaţiile cu caracter personal au obligaţia de a le proteja împotriva abuzurilor şi de a respecta anumite drepturi ale deţinătorilor datelor care sunt garantate de legislaţia UE şi ce a Consiliului Europei. Abstract. In the informational century the protection of personal data takes new facets. The European Union and European Council adopted several documents applicable in Europe for effective protection of this fundamental right such as: Convention for the Protection of Individuals regarding the Automatic Processing of Personal Data (Convention 108), Additional Protocol to Convention 108, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 8 from ECHR, Directive 95/46, standing order No. 1049/2001 etc. If you are supposed to create a new bank account o [...]
doaj:4d5893be120148b29b066c4b5dbc716c fatcat:niyfwi63yvatfovnfmfdnvfo3q