Filters
1 Hit in 0.03 sec

Orman yangınının ve yangın sonrası boşaltma kesimlerinin toprak özelliklerine etkisi

Aliye Sepken KAPTANOĞLU, Ayten NAMLI
2019 Ormancılık Araştırma Dergisi  
Öz Bu çalışmada, orman yangının biyokimyasal toprak özellikleri üzerindeki etkilerinin ve yanan ağaçların kesilerek sahadan uzaklaştırılmasının toprağa etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit kuşağında yer alan Safranbolu'da (Karabük) yangından sonra tüylü meşe (Quercus pubescens) ve karaçam (Pinus nigra) karışık meşceresi topraklarında kimyasal ve biyolojik özellikler çalışılmıştır. Üç yıl izlenen yanmış (enkazı üzerinde bırakılan, boşaltma
more » ... ılan, boşaltma kesimleri yapılmış) ve yanmamış orman (kontrol) sahaları için istatistiksel değerlendirme çift yönlü varyans analizine göre, gruplar arası karşılaştırma ise Duncan ve Dunnett T3 post hoc testleri uygulanarak SPSS 21 ile yapılmıştır. Sonuçlar, düşük ve orta şiddetli orman yangınının toprakta bazı kimyasal özellikleri olumlu etkilediğini (pH, CaCO 3 , Ca, P 2 O 5 ), bazılarını etkilemediğini (EC, OM, TN, asit fosfataz), bazılarını ise olumsuz etkilediğini (β-D glikosidaz, üreaz enzim aktiviteleri) göstermiştir. İncelenen parametreler ışığında, düşük ve orta şiddetli yangın sonrası bu ormanda yapılan boşaltma çalışmalarının ise toprak özelliklerinin iyileşmesine olumsuz bir etkisi tespit edilmemiştir. Anahtar kelimeler: Orman yangını, toprak özellikleri, toprak enzimleri, asit fosfataz, üreaz, Cmic/Corg Abstract In this study, it was aimed to see the effects of wildfire on biochemical properties of soil and the effects of removing the residuals of burned trees on the soil, as well. Chemical and biological properties of soil on oak (Quercus pubescens) and crimean pine (Pinus nigra) mixed sites were studied after a wildfire, in Safranbolu which is in Black Sea-Central Anatolia transition zone. Statistical evaluation for burned (with and without burned trees) and unburned (control) areas monitored for three years was made according to two-way anova analysis, and Duncan and Dunnett T3 post hoc tests were conducted with SPSS 21. The results indicated that low-and moderate-intensity forest fire had positive effects on some chemical properties of soil (pH, CaCO 3 , Ca, P 2 O 5 ) while it had no effects on some of them (EC, OM, TN, acid phosphatase,) or had negative effects (β-D glucosidase, urease enzyme activities) on others. In the light of analyzed parameters, it was not detected any negative effects of salvage logging works in the forests, after a low-and moderate-intensity fire, on the improvement of soil properties. Creative Commons Atıf -Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Atıf (To cite this article): KAPTANOĞLU, A , NAMLI, A . (2019). Orman yangınının ve yangın sonrası boşaltma kesimlerinin toprak özelliklerine etkisi.
doi:10.17568/ogmoad.430649 fatcat:udf757zswjbwjec5gqkcl2zu7m