Filters
1 Hit in 0.035 sec

DETERMINATION OF THE NECESSITY OF THE STRENGTH OF THE LAYING LAYER OF BALLASTLESS BRIDGE DECK ON THE STAGES OF INSTALLATION AND OPERATION

Sergii Miroshnichenko, Alina Zvierieva
2017 Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport  
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2017, вип. 168 111 УДК 625.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ МІЦНОСТІ ПРОКЛАДНОГО ШАРУ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЕТАПАХ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Канд. техн. наук С. В. Мірошніченко, асп. А. С. Звєрєва ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ПРОЧНОСТИ ПРОКЛАДНОГО СЛОЯ БЕЗБАЛЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЭТАПАХ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ Канд. техн. наук С. В. Мирошниченко, асп. А. С. Зверева У статті
more » ... верева У статті виконано аналіз існуючих конструкцій мостового полотна, які подано двома типами: на залізобетонних плитах та на дерев'яних поперечинах. Також проведено аналіз пружно-деформованого стану та виконані необхідні розрахунки впливу зовнішніх сил на прокладний шар. На підставі отриманих результатів уточнені вимоги до необхідної міцності прокладного шару на момент монтажу та експлуатації. Ключові слова: плита безбаластного мостового полотна, навантаження, прокладний шар, міцність прокладного шару. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2017, вип. 168
doi:10.18664/1994-7852.168.2017.101883 fatcat:j6ufukxydnaargum4tdo7tzkl4