Filters
1 Hit in 0.038 sec

Telefoon 5319 Pukke weer stembus toe

Johan Broers, Vir Pukke
unpublished
Mrre. Neels Smit (tweede van regs} en Merkel van Tonder in diep gesprek tydens die byeenkoms van K.V.V. Woensdag. Dr. Schutte. dosent in Volkekunde, staan en toekyk. Die onderwerp was .. Studente in die Sewentigs". (Foto: Fotokuns} Magte en ideologiee: Geleerde vra kritiese denke DIE JAARLIKSE simposium, gereel deur die Sentrum vir Intemasionale Politiek het plaasgevind op Vrydag 21 Augustus. Prof. C. P. van der Walt, hoof van die Sentrum, het die verteenwoordigers van alle dele van die land
more » ... ele van die land verwelkom by hierdie hoogtepunt van die jaar se werksaamhede. Die tema van die simposiuni was: magte en ideologiee van ODS tyd. Die eerste referaat, gelewer deur mnr. J. A. du Plessis, bet geban· 1 oor die .,Kommunisme as ide.O~e en internasionale mag~ fa,k.tor' -· ·~ betrokke referaat IS unoraedra d w.oa., ~ of. C. P. van er Du Plessis.
fatcat:gbmkquuavnd25ltqzbuajfzy6m