Filters
1 Hit in 0.044 sec

Kinetic Processes of Water-Molecules' Adsorption–Desorption on Copper Surface under a High-Intensity Luminous Flux

2018 Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii  
Досліджено кінетичні процеси адсорбції-десорбції молекул Н 2 О на поверхні зразка з полірованої полікристалічної міді при його зовнішньому безконтактному нагріві випроміненням рефлекторної лампи та при наступному його охолоджені після вимикання джерела світла. Втрати мідним зразком енергії, поглинутої при освітленні й адсорбції Н 2 О, відбувалися переважно завдяки процесам теплопровідности та радіяційного теплообміну. Модифікована нестаціонарна інтеґральна метода оцінки цих втрат полягає у
more » ... трат полягає у вимірюванні температури зразка як на повітрі, так і за різних вакуумних умов. Показано, що у вакуумі, після попереднього нагрівання зовнішнім електромагнетним випроміненням масивного зразка Cu, який накриває зверху порожнистий тонкостінний стальний стакан, до температур у 100-170С та наступного вимикання джерела світла, зразок спочатку охолоджується за рахунок тепловідводу, а потім нагрівається на 7-21,5С впродовж 5-23 хвилин завдяки вивільненню теплової енергії полімолекулярної адсорбції води на внутрішній і зовнішній поверхнях зразка, чия теплова потужність у рази перевершує первинний потік енергії. The adsorption-desorption kinetic processes with H 2 O molecules on the polished polycrystalline copper surface are investigated during external contactless heating by the reflex-lamp radiation and subsequent cooling of the sample after switching off the light source. The processes of thermal conductivity and radiation heat exchange codetermine a loss of energy absorbed by copper sample due to light irradiation and H 2 O adsorption. The modified non-stationary integral method for determination of the loss of energy consists in a measurement of sample temperature both in air and in different vacuum conditions. The massive Cu specimen covers the top of a hollow thin-walled steel socket. After preheating in a vacuum by external electromagnetic radiation to temperatures of 100-170C and sub- Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2018, т. 16, № 4, сс. 719-736  2018 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Êурдюмова НÀН Óкраїни) Надруковано в Óкраїні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії
doi:10.15407/nnn.16.04.719 fatcat:zqowjyjombfpjchvijo24how4y