Filters
1 Hit in 0.029 sec

Square-Root-Domain Second-Order Trans-Admittance Type Universal Filter Design

Mehmet Serhat Keserlioğlu
2015 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz In this study, a square-root-domain (SRD) electronically-tunable second-order trans-admittance type filter is proposed. The proposed filter has one voltage input and two current outputs and can simultaneously realize low-pass (LP) and band-pass (BP) responses without any changes in the circuit topology. Additionally, transadmittance type second-order universal filter that has low-pass, bandpass, high-pass (HP), all-pass (AP) and notch (N) outputs is realized by adding a circuitry. The
more » ... rcuitry. The transfer admittance parameter g0, natural frequency f0 and quality factor Q of the trans-admittance type filter can be electronically tuned by changing DC control current sources. Some time and frequency domain simulations are performed using PSPICE program for the proposed trans-admittance type filters. Bu çakışmada, kare-kök-ortamlı, elektronik olarak ayarlanabilen, girişi gerilim çıkışı akım olan ikinci dereceden bir geçiş-iletkenliği türü süzgeç sunuldu. Önerilen süzgeç bir gerilim girişi ve iki akım çıkışına sahiptir ve devre üzerinde bir değişiklik yapılmaksızın alçak geçiren (AG) ve bant geçiren (BG) cevaplar elde edilebilir. İlave olarak, bir devre eklenerek, alçak geçiren, bant geçiren, yüksek geçiren (YG), tüm geçiren (TG) ve çentik (Ç) süzgeç çıkışlarına sahip geçiş-iletkenliği türü ikinci dereceden bir evrensel süzgeç gerçeklendi. Geçiş iletkenliği türü süzgecin geçiş-iletkenliği parametresi g0, doğal frekansı f0 ve kalite faktörü Q doğru akım kaynaklarının değerleri değiştirilerek elektronik olarak ayarlanabilir. Geçiş iletkenliği türü süzgecin zaman ve frekans ortamı benzetimleri PSPICE kullanılarak gerçeklenmiştir.
doi:10.5505/pajes.2015.17362 fatcat:elgzgrj5avhg7jqtxv4jjsotci