Filters
1 Hit in 0.033 sec

BINARY RELATIONS-ADDENDA 1 (KERNEL, RESTRICTIONS AND INDUCING, RELATIONAL MORPHISMS)

Mihai Rebenciuc
2008 U.P.B. Sci. Bull., Series A   unpublished
Această lucrare (în două părţi) conţine unele completări la teoria relaţiilor binare într-un cadru extins prin operaţii categoriale generalizate-relativ la categoria neregulată a relaţiilor binare Rel.asociată categoriei regulate Set. Primele două completări din această parte a lucrării se referă la nucleul, respectiv la restricţiile şi indusa în mulţimi arbitrare a unei relaţii binare-în legătură cu operaţii de algebră Booleană şi categoriale generalizate Ultima completare constă într-o
more » ... onstă într-o ierarhie de morfisme relaţionale în paralel în cazurile omogen şi neomogen la care se raportează şi noţiunea de (bi)simulare (generalizată pentru cazul neomogen)-esenţială în programarea concurentă. This paper(in two parts) contains some addenda to binary relations theory in a background witch is extended by generalized categorical operations-relative to the unregulated category of binary relations Rel associated with the regulate category Set. The first two addenda from this part of the paper refer to the kernel, respectively to the restrictions and the induced relation in arbitrary sets of a binary relation-in connection with Boolean algebra operations and generalized categorical operations. The last addendum consists in a hierarchy of relational morphisms in parallel in homogeneous and inhomogeneous cases to witch the notion of (bi)simulation (generalized for inhomogeneous case) is reported-important in concurrency programming.
fatcat:mn4zz7dtvrelhmftlmbk3auir4