Filters
1 Hit in 0.057 sec

Utjecaj primjene norme Ohsas 18001 na poboljšanje performansi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj

Darko Palačić
2018 Sigurnost  
SAŽETAK: Članak sadrži rezultate istraživanja utjecaja primjene zahtjeva norme OHSAS 18001 na poboljšanje performansi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na utvrđenom uzorku metodom ankete pomoću pismenog upitnika. Anketa je po vrsti deskriptivno-analitička, a za ispitanike anonimna i dobrovoljna. Uzorak istraživanja su poslovne organizacije koje primjenjuju normu OHSAS 18001 u trajanju od najmanje tri godine. Cilj empirijskog istraživanja je utvrditi
more » ... anja je utvrditi utjecaj primjene norme OHSAS 18001 na poboljšanje performansi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u poslovnim organizacijama koje primjenjuju navedenu normu. Osim osnovnih pokazatelja, performansama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu smatra se i 124 zahtjeva norme OHSAS 18001. Zaključci istraživanja temelje se na provedenoj statističkoj analizi rezultata, pri čemu je primijenjena korelacijska i regresijska analiza.
doi:10.31306/s.60.3.3 fatcat:znjlfs5xhrd5pbcnofhqewsbhe