Filters
1 Hit in 0.065 sec

Termo-Mekanik Yoğunlaştırma ve Isıl İşlemin Doğu Kayını (Fagus Orientalis L.) Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Hüseyin PELİT, Abdullah SÖNMEZ
2014 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
Çalışmada, Doğu kayını (Fagus orientalis L.) odununun bazı fiziksel özelliklerine termo-mekanik (TM) yoğunlaştırma ve ısıl işlemin etkisi belirlenmiştir. Örnekler, özel tasarlanmış hidrolik preste 110 °C ve 150 °C sıcaklıkta, %20 ve %40 sıkıştırma seviyesinde radyal yönde sıkıştırılarak yoğunlaştırılmıştır. Daha sonra örneklere 190 °C, 200 °C ve 210 °C sıcaklıkta iki saat süre ile ısıl işlem uygulanmıştır. Fiziksel özelliklerde meydana gelen değişimleri tespit etmek için sıkıştırma oranı, geri
more » ... ştırma oranı, geri esneme (spring-back) oranı, sıkıştırma kalınlığındaki geri dönüş oranı, sıkıştırma yönündeki (radyal) şişme ve yoğunluk testleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; aynı sıkıştırma seviyesinde (%20 veya %40), 110 ºC'de yoğunlaştırılan örneklerin geri esneme oranı düşük ve yoğunluk artışı daha yüksek elde edilmiştir. Sıkıştırma işlemleri ile yoğunlukta %35'e kadar artış sağlanırken, ısıl işlem sonrası yoğunlukta %5'e kadar azalma olmuştur. Isıl işlem sıcaklığı artışına bağlı olarak sıkıştırma kalınlığındaki geri dönüş etkisi %83 oranında azalmış ayrıca geri esneme etkisinde %44, sıkıştırma yönündeki şişmede ise %74 oranında iyileşme sağlanmıştır.Anahtar Kelimeler: Doğu kayını, Yoğunlaştırma, Isıl işlem, Fiziksel özellikler
doaj:7dcb0ec0394c4b72812344704e2dbcb2 fatcat:s75hy6fncnewbfnlxcwrwqxtra