Filters
1 Hit in 0.059 sec

Kilka uwag na temat wpływu decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej na kształt prawnokarnego ustawodawstwa w Polsce

Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk
2014 Białostockie Studia Prawnicze  
doi:10.15290/bsp.2014.15.01 fatcat:3vgbrvy3l5bqzih7h2f5qycmce