Filters
1 Hit in 0.033 sec

Borsa İstanbul'da Kote Bireysel Emeklilik, Hayat Ve Hayat-Dışı Sigorta Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyat Tahmininde Box-Jenkıns Yöntemi

Fatma Esin Kurt, Serpil Senal
2018 Muhasebe ve Finansman Dergisi  
ÖZET Türkiye sigortacılık sektörü üzerine yapılan bu çalışma, yatırımcılar, analistler ve bilgi edinmek isteyenlere borsada faaliyet gösteren sigorta şirketleri hakkında yol gösterici nitelikte olmayı amaç edinmiştir. Türkiye'de sigortacılık sektörünün genel yapısı ve Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin geçmiş ve gelecekte olması beklenen durumları hisse senedi fiyatları bazında analiz edilmiştir. Analizde kullanılan Box-Jenkins Yöntemi gerçekleşen
more » ... temi gerçekleşen verilere en uygun ARIMA veri üretme sürecini bulmayı hedefleyen bir süreçtir. Box-Jenkins/ARIMA Yöntemi zaman serilerinin geçmiş değerlerinden ve geçmişte yapılan tahmin hatalarından, değişkenin gelecekte alabileceği değerini hesaplamaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul'da kote toplam beş şirkete ait hisse senedi kapanış fiyatları analiz edilerek, gelecek bir yıl için fiyat tahminleri yapılmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Güneş Sigorta A.Ş. şirketlerine ait hisse senedi fiyat tahmininde Box-Jenkins/ARIMA modeli kullanıldığında doğru sonuçlar verdiği belirlenmiştir. ABSTRACT This study is about insurance sector in Turkey is aimed to be guide to investors, examiners and to be informed people about to insurance companies at stock market. General past of in Turkey insurance sector and insurance companies and individual pension companies expected positions at past and future which active in BIST is analysed by the stock price. Box-Jenkins method which is used in analysis, is the best process aimed ARIMA data produced. The Box-Jenkins / ARIMA method computes the future value of the variable from the past values of the time series and past forecast mistakes. In this study, stock closing prices of the five companies listed on the Stock Exchange Istanbul is analyzed and price estimates made for the future. Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi and Güneş Sigorta A.Ş.'s stock prices are used in this study for estimating future values and method gives the correct results for these companies.
doi:10.25095/mufad.465942 fatcat:emq3ru6sdvd4npp5hlhbu6aiie