Filters
1 Hit in 0.038 sec

A paroxysmalis pitvarfibrilláció kezelésének transzkatéteres ablatiós technikái: új generációs krioballon vagy kontakterő-méréssel kombinált rádiófrekvenciás ablatio?

Zsófia Nagy, Zsuzsanna Kis, Zoltán Som, Csaba Földesi, Attila Kardos
2016 Orvosi Hetilap  
Bevezetés: A paroxysmalis pitvarfibrilláció eszközös kezelésében elterjedt a kontakterő-méréssel kombinált rádiófrekvenciás ablatio és az új generációs krioballonnal végzett ablatiós módszer. Célkitűzés: A szerzők célja, hogy összehasonlítsák a két ablatiós módszerrel kezelt betegek utánkövetési adatait. Módszer: Prospektív módon 96 (rádiófrekvenciás ablatio: 58, krioballon: 38) beteg (65 férfi, 28-70 év) procedurális és 1 éves utánkövetési adatait elemezték. A beavatkozás után 1, 3, 6 és 12
more » ... án 1, 3, 6 és 12 hónappal EKG-, Holter-monitoros vizsgálat és ambuláns vizit történt. Eredmények: A procedúraidő és a sugáridő a két csoportban: rádiófrekvenciás ablatio: 118,5 ± 15 perc; 15,8 ± 6 perc; krioballon: 73,5 ± 16 perc (p<0,05); 13,8 ± 4,1 perc (p = 0,09) volt. A rádiófrekvenciás csoportban 76,5%, a krioballoncsoportban 81% volt az 1 éves sikerarány. A rádiófrekvenciás csoportban 1 esetben percutan punkcióval kezelhető pericardialis tamponád, a krioballoncsoportban 2 esetben átmeneti nervusphrenicus-bénulás történt. Következtetések: Primer pitvarfibrilláció ablatiót követően a két módszerrel hasonló 1 éves sikerarány érhető el, a krioballon alkalmazásakor szignifikánsan alacsonyabb procedúraidővel. Orv. Hetil., 2016, 157(22), 849-854. Kulcsszavak: pitvarfibrilláció, ablatio, rádiófrekvenciás ablatio, krioballon Catheter ablation for paroxysmal atrial fibrillation: new generation cryoballoon or contact force sensing radiofrequency ablation? Introduction: Contact force sensing radiofrequency ablation and the new generation cryoballoon ablation are prevalent techniques for the treatment of paroxysmal atrial fibrillation. Aim: The authors aimed to compare the procedural and 1-year outcome of patients after radiofrequency and cryoballoon ablation. Method: 96 patients with paroxysmal atrial fibrillation (radiofrequency ablation: 58, cryoballoon: 38 patients; 65 men and 31 women aged 28-70 years) were enrolled. At postprocedural 1, 3, 6 and 12 months ECG, Holter monitoring and telephone interviews were performed. Results: Procedure and fluorosocopy time were: radiofrequency ablation, 118.5 ± 15 min and 15.8 ± 6 min; cryoballoon, 73.5 ± 16 min (p<0.05) and 13.8 ± 4.,1 min (p = 0.09), respectively. One year later freedom from atrial fibrillation was achieved in 76.5% of patients who underwent radiofrequency ablation and in 81% of patients treated with cryoballoon. Temporary phrenic nerve palsy occurred in two patients and pericardial tamponade developed in one patient. Conclusions: In this single center study freedom from paroxysmal atrial fibrillation was similar in the two groups with significant shorter procedure time in the cryoballoon group. ■ 157. évfolyam, 22. szám ORVOSI HETILAP EREDETI KÖZLEMÉNY Rövidítések AAD = (antiarrhythmic drug) antiaritmiás gyógyszer; CB = krio ballon; CF = (contact force) kontakt erő; CF-RF = kontakterő-méréssel kombinált rádiófrekvenciás ablatio; LMWH = (low molecular weight heparin) alacsony molekulasúlyú heparin; PAF = (paroxysmal atrial fibrillation) paroxysmalis pitvarfibrilláció; PF = pitvarfibrilláció; PV = pulmonalis véna; PVI = pulmonalisvéna-izoláció; RF = rádiófrekvenciás; TEE = transoesophagealis echokardiográfia; TTE = transthoracalis echokardiográfia; TTEKG = transztelefonikus EKG
doi:10.1556/650.2016.30408 pmid:27211354 fatcat:6pscxtlen5fvhcsg7o5n7lys6e