Filters
1 Hit in 0.052 sec

Cтруктурно-семантичний аналіз термінів кіномистецтва в англійській мові

T. H. Demchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса
2017 Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах  
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. -Випуск 33-34. -2017 17 УДК 811.161.2'373.45 © Т. Г. Демчук (Вінниця) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ КІНОМИСТЕЦТВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У статті проаналізовано особливості структури термінів кіно сучасної англійської мови. Висвітлено специфіку їхньої семантики та розроблено їх найбільш продуктивну семантикотематичну класифікацію. Ключові слова: термін, кінематографічний термін, терміносистема, терміносистема кінематографа,
more » ... ма кінематографа, структурно-семантичний аналіз, семантико-тематична класифікація. Т. Г. ДЕМЧУК. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ КИНОИСКУССТВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В статье проанализированы особенности структуры терминов кинематографа в современном английском языке. Рассмотрена специфика их семантики и разработана продуктивная семантико-тематическая классификация. Ключевые слова: термин, кинематографический термин, терминосистема, терминосистема кинематографа, структурно-семантический анализ, семантико-тематическая классификация. Постановка проблеми. Будь-яка сучасна людина, почувши слово «кіно» вмить асоціює його з Голлівудом, Стівеном Спілбергом, Бродвеєм і т. д., і не дарма. Якщо згадати історію появи кінематографа, то саме Сполучені Штати Америки стали батьківщиною кіно, коли у 1888 році Томас Едісон винайшов свій кінетоскоподне з багатьох відкриттів, створених всесвітньовідомим американським винахідником та підприємцем. Звичайно, така індивідуальна модель перегляду зображень не давала змогу збирати повні зали глядачів, але саме кінетоскоп Томаса Едісона став кроком в нову еру розвитку мистецтва та надихнув братів Люмьєр на створення знімального апарата «сінематограф» (Демчук, 2017). З того часу пройшло 130 роківневеликий відрізок часу у масштабах світової історії, та не у випадку мистецтва. Течії та стилі змінюють одне одного, накладаються, змішуються та створюють нові форми, більш насичені, наповнені особливим змістом. Більш того, такий рішучий розвиток кіномистецтва, що не припиняється і в наші дні, обумовлений ще й стрімкою революцією науки та техніки. Насправді, жоден з видів мистецтва не пов'язаний так міцно з науково-технічним прогресом, як кінематограф, про що в першу чергу свідчить велика кількість термінів, які висвітлюють назви технічного оснащення на знімальному майданчику, назви спец ефектів, програм тощо (Лоскутова, 2016), наприклад, англ. bullet time буквально значить 'час кулі'ілюзія уповільнення часу (Демчук, 2017). Такий ефект зйомки став надзвичайно популярним
doi:10.31558/2075-2970.2017.33-34.2 fatcat:ghndxn4hkrcpxhdsyg3vcn6j5i