Filters
1 Hit in 0.054 sec

Ekosistemos paslaugų vertinimas urbanizuotose teritorijose

Roberta Dubosaitė-Lepeškevičė, Rasa Balvočiūtė
2018 Socialiniai tyrimai  
Šiame straipsnyje pateikiami ekosistemos teikiamų paslaugų vertinimo metodai, naudojami užsienio šalyse, atliekama literatūros metaanalizė atsižvelgiant į tai, kokie gamtinių ekosistemų vertinimo metodai taikomi, išanalizuoti taikomų vertinimo metodų privalumai ir trūkumai. Siekiama surasti ekosistemos paslaugų vertinimo metodą ar taikomų metodų sistemą, tinkamiausią įvertinti urbanizuotų teritorijų ekosistemos teikiamas paslaugas. Analizuojant metodus, svarbiausias dėmesys skiriamas
more » ... kiriamas racionaliam ir subalansuotam ekosistemos paslaugų naudojimui, jų socialinei ir ekonominei naudai, bioįvairovės apsaugai miestuose siekiant užtikrinti visuomenės rekreacinius, kultūrinius, ekonominius, socialinius, sanitarinius-higieninius ir kitus poreikius.
doi:10.21277/st.v41i2.253 fatcat:gwj5dmhu7zey3plhc4on3bspwm