Filters
1 Hit in 0.034 sec

MARTA COLL-FLORIT

Anuari De, Filologia De Lingüística
2013 Anu.Filol.Est.Lingüíst.)   unpublished
La Lingüística Computacional té com a objectiu el tractament i el processament del llenguatge per part dels ordinadors. Aquesta disciplina va néixer a la dècada dels 50 i posteriorment va ser classificada en l'àmbit de la intel·•ligència artificial. Ja en el seus inicis es van veure els beneficis que podria donar a la societat, per la qual cosa sempre ha estat relacionada al sector productiu de la societat. Després d'uns primers anys d'incertesa, possiblement produïda per unes idees
more » ... s idees simplificades del llenguatge, cap a finals dels anys 70 i inicis dels 80 s'incorpora a l'àrea de la recerca en lingüística, moment que coincideix amb l'augment de la potència de càlcul i la generalització de l'ús dels ordinadors personals. Però no és fins ben entrada la dècada dels 80 i inicis dels 90 que aquesta disciplina comença a ser present a les facultats de lletres o a les titulacions de lingüística. Així, actualment moltes facultats de lletres incorporen assignatures, seminaris i especialitats de doctorat sobre la lingüística computacional. La societat de la informació ha propiciat la velocitat en el desenvolupament, l'ampliació i la combinació de diferents tecnologies. Un exemple clar és la irrupció d'Internet en la nostra quotidianitat i els efectes que ha tingut en la tecnologia lingüística. Així, el tractament de la informació i del coneixement és una de les línies de recerca necessàries per tal de facilitar l'accés a la informació per part dels usuaris d'una manera senzilla. Per altra banda, la incorporació cada cop més patent dels individus a la societat de la informació fa que aquests temes siguin més comprensibles i accessibles per al públic general. És evident que l'ús d'Internet ha propiciat una formació en informàtica de més nivell entre la gent, ja que la quantitat d'informació que rebem o cerquem al dia creix exponencialment i les eines basades en coneixement lingüístic ens ajuden cada dia més. Conseqüentment, la recerca en aquesta àrea ha crescut en els darrers temps, tant en l'àmbit universitari com en l'àmbit empresarial. La quantitat dels articles nacionals i internacionals sobre diferents mètodes, tasques o aplicacions que es publiquen cada any en són una prova. Estar al dia de la recerca és un valor important dins d'una empresa tecnològica, ja que aquestes tenen la necessitat d'innovar o aplicar nous mètodes que els permetin ser més productius i proporcionar als seus productes més qualitat. Així, el ràpid progrés en la recerca de les tecnologies lingüístiques
fatcat:qtgvhvulwjehdnjkl3pky6xqpy