Filters
1 Hit in 0.022 sec

Datalagring, kontroll, tilsyn og innsyn

Kåre Lilleholt
2010 Lov og Rett  
doi:10.18261/issn1504-3061-2010-10-01 fatcat:ewtl7ayov5fxra7t5fvytzbdam