Filters
1 Hit in 0.044 sec

Ideja božje providnosti i utjecaj svetoga pisma u Porfirogenetovoj Vita Basilii FLUMINENSIA, god

Jurić Teuta Serreqi
2017 unpublished
Teuta Serreqi Jurić, Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru, tserreqi@unizd.hr, Zadar izvorni znanstveni članak UDK 94(497.5)"09"(093) 811.14'04:94(497.5) rukopis primljen: 14. 9. 2017.; prihvaćen za tisak: 22. 11. 2017. Kršćanska je ideja Božje providnosti sveprisutna u bizantskoj književnosti. Ista se tendencija uočava i u Porfirogenetovu spisu Vita Bas., životopisu njegova djeda Bazilija I., čiji je jezik i stil snažno obojan utjecajem Svetog pisma. Usredotočujući se na proučavanje
more » ... i se na proučavanje suodnosa između pripovjedačeva prečestog referiranja na spomenutu ideju te prisutnosti elemenata Svetog pisma koji posjeduju stilsku vrijednost, istraživanje je pokazalo kako je autor višestruko crpio Sveto pismo, bilo citirajući ili parafrazirajući njegove dijelove bilo upotrebljavajući biblijske egzemple i metafore, te kako tu pojavu ne treba promatrati isključivo u okvirima retoričkih konvencija pripadajućeg razdoblja te žanrovskih zahtjeva, već i u kontekstu autorova svjesnog ostvarivanja ideološke namjere u djelu kako je dolazak njegova djeda Bazilija na prijestolje bio predodređen Božjom voljom, a ne posljedica carevih nemoralnih postupaka i velike ambicije. Ključne riječi: Vita Basilii; Bazilije I.; Božja providnost; biblijski citati i parafraze; biblijski egzempli; biblijske metafore This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Ovaj rad dostupan je za upotrebu pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0.
fatcat:ryeti3muuzf2vgjznba65huz3y