Filters
1 Hit in 0.25 sec

Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів

Ольга Володимирівна Тріщук, Оксана Юріївна Януль
2017 Технологія і техніка друкарства  
Постановка проблеми Стрімкий розвиток науки й техніки в сучасному світі та підвищена увага суспільства до новітніх розробок активізують потребу в науково-популярних творах, які подають наукові знання з тієї чи іншої галузі, адаптовані до сприйняття і розуміння читачанефахівця. Науково-популярні твори відіграють вирішальну роль у пропагуванні знань, залученні людей до набутків прогресу у сфері науки, культури й техніки, утім, незважаючи на це, не отримали достатнього висвітлення в працях
more » ... ня в працях сучасних науковців питання, що стосуються особливостей їх редакторського опрацювання. Передусім бракує ґрунтовних напрацювань щодо редагування перекладних науковопопулярних аудіовізуальних творів, від якості якого залежить сприйняття їх реципієнтом. Це зумов-© О. В. Тріщук, д.н. із соц. ком., професор, О. Ю. Януль, аспірантка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДІВ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ СЕРІАЛІВ Виявлено специфіку перекладного науково-популярного серіалу та окреслено загальні підходи до його редагування. Досліджено роль редактора на всіх етапах створення перекладу науково-популярного серіалу, зокрема, під час: 1) усебічного аналізу першоджерела задля з'ясування особливостей твору, важливих для подальшого опрацювання тексту; 2) написання перекладу та його редагування; 3) запису аудіодоріжки (назвучування). Ключові слова: науково-популярний серіал; аудіовізуальний твір; переклад; редакторська підготовка перекладу; редактор.
doi:10.20535/2077-7264.1(55).2017.107670 fatcat:p22z56nxxzbtvkdntv5o5sc6bu