Filters
1 Hit in 0.26 sec

Materialiteit bij de accountantscontrole van jaarrekeningen van overheden: principes of regels?

Frans Van Schaik
2009 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De IAASB heeft de International Standard on Auditing (ISA) voor de bepaling van de materialiteit bij de accountantscontrole herzien. ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit benadrukt nu, meer dan voorheen, dat een fout in de jaarrekening vanwege de aard van de fout materieel kan zijn, ook al is deze van geringe omvang. Het commentaar uit de publieke sector op ontwerpen van de standaard heeft de IAASB voor een dilemma gesteld: kiezen tussen het volgen van de door haar
more » ... or haar nagestreefde principles based benadering en het geven van specifi eke voorschriften voor controles bij overheden, waar de commentatoren om hebben gevraagd. In dit artikel ga ik na hoe de IAASB erin is geslaagd overheidsspecifi eke elementen op te nemen in een principles based standaard.
doi:10.5117/mab.83.16924 fatcat:tv2f2rrj6baovhof6bxx4tb7gq