Filters
1 Hit in 0.045 sec

UTICAJ KULTURNIH RAZLIKA NA FORMULISANJE MARKETING MIKSA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA

Željka Bašić, Milica Kostić-Stanković, Jelena Cvijović
2019 АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ  
Otvorenost privrede, spoljnotrgovinske aktivnosti i internacionalna orijentacijakompanija su značajni elementi savremenog poslovanja. Kako su se multinacionalnekompanije sve više suočavale sa tržištima na kojima je prisutno više različih kultura,rasla je i svest o značaju kulturnih činilaca za organizaciju i njeno poslovanje.Globalno posmatrano, svaki potrošač, kao društveno i kulturno biće, član je određenezajednice koju odlikuju različita uverenja, običaji, životni stilovi, sistemi
more » ... sistemi vrednostiitd., stoga je prvi korak ka uspešnom zadovoljenju najraznovrsnijih potrošačkihpotreba upravo identifikovanje kulturnih razlika. Nedovoljno razumevanje iuvažavanje ovih razlika može imati direktne implikacije na uspešnost poslovanja,predstavljati značajnu barijeru i biti uzrok konflikata i neuspeha. Sa druge strane,pravovremeno istraživanje kulture ciljnog tržišta i prilagođavanje instrumenatamarketing miksa njegovim zahtevima i preferencijama značajno povećava šanseuspešnog pozicioniranja kompanije i njenih proizvoda/usluga i usvajanja od stranepripadnika ciljne grupe.Predmet istraživanja u ovom radu predstavlja spektar uticaja koje diferenciranostkultura ima na definisanje marketing miksa multinacionalnih kompanija, sa posebnimakcentom na značaj prethodnog istraživanja i detaljne analize različitih kulturnihatributa. U radu se ukazuje na složenost donošenja odluka koje se tiču definisanjaadekvatnih marketinških strategija na internacionalnom nivou. Na kraju, predložen jeinterdisciplinarni teorijsko-metodološki okvir za istraživanje kulturnih razlika radiformulisanja marketing strategija i ukazano je na njegovu isplativost i mogućnostpraktične primene.
doi:10.7251/ape1215010b fatcat:rt3jumcw35ahrdex7ivi35jlzq