Filters
1 Hit in 0.034 sec

Primærforebyggende alkoholundervisning i ungdomsskolen: Positive korttidseffekter

Britt Unni Wilhelmsen, Jon Chr. Laberg
2009 Norsk Epidemiologi  
<strong><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><p align="left"> </p></span></span><span style="font-size: x-small; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-size: x-small; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;">SAMMENDRAG</span></span></strong><span style="font-size: x-small; font-family: TimesNewRomanPSMT;"><span style="font-size: x-small; font-family: TimesNewRomanPSMT;"><p align="left">Et forebyggende prosjekt om
more » ... nde prosjekt om alkohol for 13-14 åringer er gjennomført ved Universitetet i Bergen.</p><p align="left">Målsettingen for prosjektet var å utsette debutalder for drikking og redusere eksperimentering med alkohol.</p><p align="left">Elevene deltok i 10 timer prosjektorientert undervisning, som bygget på korrigering av elevenes alkoholforventninger</p><p align="left">og flertallsmisforståelser om alkohol. Resultatene på kort sikt var positive: Ingen prosjektelever</p><p align="left">rapporterte alkoholdebut fem måneder etter prosjektstart. Blant elever som eksperimenterte med</p><p align="left">alkohol før prosjektstart, ble det registrert en nedgang på 25%. Elever som gjennom prosjektet hadde redusert</p><p align="left">sine forventninger til alkohol, hadde også redusert alkoholbruk. To ulike strategier for å øke elevenes</p><p align="left">involvering i prosjektet ble prøvd ut, og størst elevinvolvering ble observert når lærere, gruppeledere og</p><p align="left">elever fikk klare retningslinjer for sine roller i prosjektet. Videre arbeid med primærforebyggende alkoholundervisning</p><p align="left">i skolen bør ta utgangspunkt i elevenes egne forestillinger om alkoholbruk. Det er behov for</p><p>forskning som kan bidra til å sikre varige effekter av alkoholforebyggende tiltak.</p></span></span>
doi:10.5324/nje.v6i1.338 fatcat:gm7cx6h46vcnrjf74pbhyo4oze