Filters
1 Hit in 0.049 sec

FARKLI YÖNTEMLER İLE KURUTULMUŞ YAĞI AZALTILMIŞ BEYAZ PEYNİRİN KURUTMA KİNETİĞİ

Özgün KÖPRÜALAN, Feyza ELMAS, Anıl BODRUK, Şeyma ARIKAYA, Mehmet KOÇ, Nurcan KOCA, Figen ERTEKİN
2020 Gıda  
In the current study, three different drying methods, including hot air drying (50, 60, 70 °C and 1.8 m/s), microwave drying (180, 360, 540 W) and freeze-drying (0.2, 0.15, 0.1 mbar) were experimentally studied and the drying kinetics of reduced-fat white cheese (RFWC) were determined. Microwave drying process time was significantly shorter than hot air drying and freeze-drying for RFWC. Semi-empirical models were applied to determine the most appropriate drying model targeting the highest R 2
more » ... ng the highest R 2 and the lowest RMSE and χ 2 values representing the drying kinetics of RFWC. The effective diffusion coefficient values for different drying methods varied from 1.521 x 10 -9 to 4.432 x 10 -8 m 2 /s. Through increasing the temperature, microwave power, and vacuum pressure, effective diffusion coefficient values increased. The activation energy values were determined as 12.421 kJ/mol for hot air drying and 5.599 W/g for microwave drying. Keywords: Microwave drying, freeze-drying, reduced-fat white cheese, effective diffusion coefficient, drying behavior FARKLI YÖNTEMLER İLE KURUTULMUŞ YAĞI AZALTILMIŞ BEYAZ PEYNİRİN KURUTMA KİNETİĞİ ÖZ Bu çalışmada, sıcak hava ile kurutma (50, 60, 70 °C ve 1.8 m/s), mikrodalga kurutma (180, 360, 540 W) ve dondurarak kurutma (0.2, 0.15, 0.1 mbar) olmak üzere üç farklı kuru ma yöntemi deneysel olarak incelenmiş ve yağı azaltılmış beyaz peynirin (RFWC) kurutma kinetiği belirlenmiştir. Mikrodalga kurutma yönteminde işlem süresi, RFWC için sıcak havayla kurutma ve dondurarak kurutma yöntemlerinden önemli ölçüde daha kısadır. RFWC'nin kuruma kinetiğini temsil eden en yüksek R 2 ve en düşük RMSE ve χ 2 değerlerini hedefleyen en uygun kurutma modelini belirlemek için yarı deneysel modeller uygulanmıştır. Farklı kurutma yöntemleri için efektif difüzyon katsayısı değerleri 1.521 x 10 -9 ile 4.432 x 10 -8 m 2 /s arasında değişmiştir. Sıcaklık, mikrodalga gücü ve vakum basıncının artırılmasıyla efektif difüzyon katsayısı değerleri artmıştır. Aktivasyon enerjisi değerleri sıcak havayla kurutma için 12.421 kJ/mol ve mikrodalga kurutma için 5.599 W/ g olarak belirlenmiştir. Aahtar kelimeler: Mikrodalga kurutma, dondurarak kurutma, yağı azaltılmış beyaz peynir, efektif difüzyon katsayısı, kuruma davranışı
doi:10.15237/gida.gd20107 fatcat:5ujqpnpcmvhgfletnptfbibzca