Filters
1 Hit in 0.04 sec

Kazimierz Twardowski jako mistrz i przełożony

Teresa Rzepa
2015 Ruch Filozoficzny  
W uniwersyteckich kręgach dziewiętnastowiecznej Europy uaktywniły się tendencje do usamodzielnienia psychologii. Warunkiem uzyskania przepustki do świata nauki było zbliżenie do niekwestionowanego wzorca -nauk przyrodniczych. Chodziło o wyraźne wyodrębnienie przedmiotu psychologii, o jego mierzalność i sprawdzalność empiryczną, o stosowanie naukowych metod badań oraz obiektywizację ich wyników przekształcanych w postać praw i teorii naukowych. Należało więc odrzucić metafizyczne spekulacje i
more » ... zne spekulacje i zgłębiać naturę duszy (coraz częściej nazywanej psychiką, świadomością, życiem psychicznym lub wewnętrznym) jako przedmiotu zainteresowań nowej nauki. Do realizacji tego planu należało zastosować obserwację i eksperyment -metody obiektywne i wypróbowane przez przyrodników. W dążeniach do osiągnięcia przez psychologię statusu autonomicznej nauki przodowali niemieccy psychofizycy i psychofizjologowie 1 . Dokonując wyboru "przyrodniczej" drogi do naukowości psychologii, jej prekursorzy zarówno uzależniali się od metodologii stosowanej * Referat wygłoszony 7 listopada 2012 r. podczas konferencji nt. "Aktualność myśli psychologicznej Mieczysława Kreutza", Wydział Zamiejscowy SWPS, Wrocław.
doi:10.12775/rf.2014.009 fatcat:uixt5zmooraobowzysreerne2e