Filters
1 Hit in 0.27 sec

Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury

Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak
2020 Studia z Polityki Publicznej  
W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania wartością VBM dostosowaną do specyfiki publicznych instytucji kultury. Proces dostosowawczy obejmuje przede wszystkim uwzględnienie społecznych korzyści generowanych przez instytucje kultury oraz zastosowanie w kalkulacji społecznej stopy dyskontowej. Prezentowana koncepcja umożliwia ocenę społecznej racjonalności działalności prowadzonej przez niekomercyjne instytucje kultury. W celu lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań przedstawiono
more » ... ń przedstawiono przykład liczbowy prezentujący omawianą w artykule metodykę.
doi:10.33119/kszpp/2020.3.6 fatcat:d527kj6svfd7dfla37sz42oms4