Filters
1 Hit in 0.04 sec

Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej "Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia"

Małgorzata Czermińska, Inga Iwasiów, Jerzy Madejski, Dorota Kołodziejczyk
2015 Autobiografia  
doi:10.18276/au.2015.2.5-10 fatcat:s46t4kdwandkzkd4nsdpcyn4q4