Filters
1 Hit in 0.048 sec

Amaç Ve Beklenti Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyatın Tanı(M)Sal Krizine İlişkin Birtakım Tartışmal

Abdulhakim TUĞLUK
2013 Turkish Studies  
ÖZET Amaç ve hedefleri doğrultusunda bir eleştiri türü niteliği taşıyan karşılaştırma, edebiyat bilimi içerisindeki tartışmalı konumu nedeniyle güncelliğini ve farklılık algısını sürdürmektedir. Türkiye"de, son yıllarda, edebi tartışmalarda ağırlığını hissettiren "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi", kendi kimliğini ve kavramsal özünü henüz tam anlamıyla kabul ettirebilmiş değildir. Gerek tanımındaki belirsizlikler gerekse de uygulamadaki bazı sıkıntılar, karşılaştırmalı edebiyatın varlığına
more » ... tın varlığına ilişkin soruları belli bir düzeyde tutmaya devam etmektedir. Bir yöntem mi yoksa başlı başına bir bilim mi olduğu sorunu başta olmak üzere, milli edebiyatlarca kabul edilebilirliği noktasındaki belirsizlikler de güncelliğini korumaktadır. Yapılabilirlik açısından ilk etapta kolaymış gibi görünen karşılaştırma, kavramın kendisine yüklediği edebi ve estetik misyonlar dikkate alındığında karmaşık bir süreç olarak kendisini gösterir. Bu karmaşıklık, tanısal ve tanımsal problemlerle yüzleştiğinde soru sayısı fazla olan bir kriz haline gelir. Diğer taraftan karşılaştırmalı edebiyatın Batı merkezli algısı ve "dünya edebiyatı" (Weltliteratur) kavramını sahiplenen uluslararası yüzü, kavramın vaat ettiği küresel ölçekli beklentileri karşılamak yerine bu beklentileri daha da tartışmalı hale getirmektedir. Bu makalede karşılaştırmalı edebiyatın kimlik karmaşasına belli bir bakış açısı kazandırabilmek ve genel bir tartışma zemini oluşturmak esas hareket noktamızı oluşturmuştur. Böylelikle karşılaştırmalı edebiyatın varoluşsal problemlerinden hareketle, teorik ve uygulamadaki birtakım karmaşık noktaları gün yüzüne çıkarmak ve karşılaştırmalı edebiyatın özüne dönük bazı handikaplara kısmi bir açılım getirmek hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Krizi, dünya edebiyatı, Batı Edebiyatı, bilim-yöntem tartışması, seçkinci yapı * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.7827/turkishstudies.5258 fatcat:ddr2n64onrbyzad5bcqhy24e5m