Filters
1 Hit in 0.033 sec

sj-pdf-1-chl-10.1177_1747519820974323 – Supplemental material for Synthesis of hydroxy-α-sanshool

Jianjun Zhou, Yan Xiao, Taiping Chen, Jiyu Gao, Wencai Huang, Zicheng Li
2020 Figshare  
Supplemental material, sj-pdf-1-chl-10.1177_1747519820974323 for Synthesis of hydroxy-α-sanshool by Jianjun Zhou, Yan Xiao, Taiping Chen, Jiyu Gao, Wencai Huang and Zicheng Li in Journal of Chemical Research
doi:10.25384/sage.13296854.v1 fatcat:4rwhmdurzneilnxiel5sauiaxi